Penwythnos Telynau Camac Caerdydd 2019

Croeso i’n pedwerydd Penwythnos Telynau Camac Caerdydd sydd eleni yn un arbennig i ddathlu 20 mlynedd o Telynau Vining Harps! Yn dilyn llwyddiant y gwyliau blaenorol, rydym yn falch iawn i ymuno unwaith eto â’n cyfeillion o Camac Ffrainc am dau ddiwrnod llawn cyngherddau a gweithdai gan artistiaid arbennig. Bydd Jakez François, Llywydd Camac yn ymuno â ni i ddathlu ynghyd a Helen Leitner ac unwaith eto rhaid diolch yn fawr i Camac am ei haelioni yn cynnig gwasanaeth am ddim i telynau Camac gan Guillaume Tijou. Yn olaf ac yn bwysig iawn, curwch y rhestr aros arferol a dewch i weld yr arddangosfa arbennig o delynau Camac bydd yn rhedeg trwy gydol y penwythnos!

Rhaglen

I ddathlu ein 20fed penblwydd rydym wedi cynllunio rhaglen ardderchog ar gyfer ein penwythnos telynau eleni. Rydym wrth ein bodd fod y delynores fyd-enwog Isabelle Moretti wedi cytuno i ymuno â ni, nid yn unig i rhoi dau ddosbarth meistr ond hefyd i fod yn rhan o gyngerdd gyda’r hwyr, i’w gynnal yn Oriel yr Argraffiadwyr yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Ni allwn feddwl am leoliad mwy priodol. Mae’n addo i fod yn noson wych!

Yn ogystal ag Isabelle, mae amrywiaeth eang o dalent yn cymryd rhan eleni eto. A bydd rhywbeth at ddant pob oedran – plant ac oedolion; pob gradd – o gychwynnwyr pur i delynorion proffesiynol; a phob arddull – o’r clasurol i’r poblogaidd a cherddoriaeth draddodiadol.

Claire Jones, cyn delynores i Dywysog Cymru a pherfformwraig ac athrawes boblogaidd iawn fydd yn ein diddanu yn ein cyngerdd ar y prynhawn Sul. Bydd Chris Marshall yr offerynnwr taro, yn ymuno â Claire ac yn ogystal â’u hymddangosiad yn y cyngerdd bydd Claire a Chris yn cynnal amryw o weithdai trwy gydol y penwythnos.

Ac mae mwy na hynny! Mae Caryl Thomas, Pennaeth Telyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi cytuno i gynnal dosbarth meistr hefyd. Cynhelir gweithdai hefyd gan Natasha Gale a Heather Downie, y ddwy yn athrawon poblogaidd a phrofiadol.

Am rhagor o wybodaeth gallwch lawrlwytho’r rhaglen llawn fel PDF ar y dde! Gallwch hefyd lawrlwytho’r ffurflen archeb, a’i anfon atom drwy’r post neu ebost

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle hon rydych yn cytuno gyda’n defnydd o gwcis.