Cymru – gwlad telynau a thelynorion! O’n hystafell arddangos yng Nghaerdydd rydym yn dosbarthu ystod gyflawn o delynau Camac ledled y DU ac Iwerddon. Rydym yn cynnig cynllun llogi deniadol ar gyfer oedolion a dysgwyr ifanc, yn cadw stoc o ystod eang o dannau, cerddoriaeth ac ategolion, ac yn gweithredu gwasanaeth effeithiol archebu drwy’r post. Gallwn argymell athrawon telyn ar draws y DU ac rydym yn cefnogi dosbarthiadau ensemble yn rheolaidd ar gyfer dysgwyr ifanc (a’r rhai sy’n ifanc eu hysbryd!). Gallwn eich sicrhau y cewch groeso cynnes, cyngor arbengiol a gofal ardderchog ar ôl prynu gan Elen Vining, sy’n delynores ei hun. 

Cysylltwch â ni:

116B Pantbach Road, Llwynbedw, Caerdydd, CF14 1UE

Ffôn: 02920 620900

E-bost: [email protected]

Telynau Camac: deugain mlynedd o angerdd à la française

Les Harpes Camac yw’r unig wneuthurwyr o delynau cyngerdd yn Ffrainc. Fe’u sylfaenwyd yn Llydaw ym 1972, ac maent yn parhau yn ymroddgar i gynhyrchiad domestig, am resymau sicrwydd ansawdd a chyfrifoldeb amgylcheddol. Yn 2007, datganodd llywodraeth Ffrainc bod telynau Camac yn “Entreprise du Patrimoine Vivant” (Menter Treftadaeth Fyw). Mae hon yn wobr i gwmnïau sy’n tanategu hunaniaeth economaidd a diwylliannol Ffrainc. Mae’r cwmni wedi talu teyrnged i’w treftadaeth Ffrengig a Llydaweg: i draddodiad Ffrengig y telynau cyngerdd hardd trwy eu modelau Elysée a Vendôme, sy’n ymroddedig i Sébastien Erard, ac i’w gwreiddiau Llydaweg gydag ystod eang o delynau lifer / Celtaidd.

Mae telynau Camamc yn enwog am eu menter yng ngwneuthuriad telynau. Mae rhai o’r rhain yn goresgyn problemau adeiladwaith traddodiadol y delyn. Mae Camac wedi newid rodiau pedal (sy’n gallu torri a golygu na ellir chwarae’r delyn dros dro) gyda cheblau na ellir eu torri, yn seiliedig ar y rhai sydd yn y diwydiant awyrennau. Mae gan weithrediadu pedal dwbl telynau Camac gylchdroad disg wahanol er mwyn cael tonyddiaeth fwy cywir; cedwir y donyddiaeth yn fwy cywir hefyd trwy ddyfais y cwmni o’r enw “tiwniwr ffon”, y gall y telynor ei hun ei ddefnyddio i dynhau ceblau’r pedal rhwng archwiliadau proffesiynol. Gwnaethpwyd newidiadau dyfeisgar eraill megis yn nyluniad y blwch sain er mwyn gwneud sain y delyn yr un fath ymhob cwmpas ac yn grwn ac eglur ar yr un pryd. Dyma’r hyn y disgrifiodd Jakez François, llywydd y cwmni, fel y “sain Ffrengig”.

Mae “Telynau Glas” trydan ac electroacwstig Camac yn feincnod yn eu maes. Mae’r delyn lifer drydan ysgafn iawn, y DHC Blue Light, wedi ei datblygu mewn cydweithrediad â Deborah Henson-Conant. Mae’r cwmni’n aml yn gweithio gydag artistiaid i greu eu hofferynau. Gwneir pob telyn lifer Camac yn y ffordd yma: y Stivell, gydag Alan Stivell; yr Ulysse, gydag Elisa Vellia; yr Excalibur, gyda François Pernel; y Janet, gyda Janet Harbison; y Telenn Kadiou, gyda Dominig Bouchaud. Hefyd, mae Camac wedi datblygu telyn llanera sy’n torri tir newydd ar gyfer Edmar Castaneda, a fersiwn drydan o’r offeryn hwn gyda Leonard Jacome.

Cliciwch ar y dolenni i ddarllen mwy am hanes, ansawdd a chyfarwyddiadau Camac