Telynau Camac: deugain mlynedd o angerdd à la française

O’n hystafell arddangos yng Nghaerdydd rydym yn dosbarthu ystod gyflawn o delynau Camac ledled y DU ac Iwerddon. Rydym yn cynnig cynllun llogi deniadol ar gyfer oedolion a dysgwyr ifanc, yn cadw stoc o ystod eang o dannau, cerddoriaeth ac ategolion, ac yn gweithredu gwasanaeth effeithiol archebu drwy’r post. Gallwn argymell athrawon telyn ar draws y DU ac rydym yn cefnogi dosbarthiadau ensemble yn rheolaidd ar gyfer dysgwyr ifanc (a’r rhai sy’n ifanc eu hysbryd!). Gallwn eich sicrhau y cewch groeso cynnes, cyngor arbengiol a gofal ardderchog ar ôl prynu gan Elen Vining, sy’n delynores ei hun.