Electro Llanera 37

Electro Llanera 37

Electro llanera

Uchder:152 cm
Pwysau:7.8 cg
Ystod:37 tant (neilon), E1 – D37
Deunyddiau:

ffeibr carbon

Caboliadau:

unrhyw liw paent. Gorffeniad arbennig “True Fire” (opsiwn)

Dechreuodd anturiaethau Camac yn Ne America gyda’r llanera acwstig, a gynhyrchwyd ar gyfer y telynor enwog Edmar Castaneda. Yna, yn ystod ymweliad â Feneswela, dywedodd Leonard Jacome wrthym am ei freuddwyd: llanera trydan â chorff solet, yn ddisgynnydd uniongyrchol o’r DHC Blue Light. Roedd Leonard am gael telyn ysgafn iawn mewn ffeibr carbon, gyda mecanwaith codi ar bob tant.

Mae ystod estynedig (37 tant, hyd at D isel) y Llanera Trydan, liferau, codiadau piezo-trydanol wedi dod â’r delyn llanera hon i’r unfed ganrif ar hugain. Bydd yn ddeniadol iawn i bob telynor sy’n chwilio am bosibiliadau mwyhad grymus, wrth chwarae math mentrus o gerddoriaeth.