Clio Estynedig

Clio Estynedig

Telyn Bedal Gryno

Uchder:170 cm
Pwysau:33 cg
Ystod:44 tant, G00 - F42
Pren:

masarn, a sbriwsen i’r seinfwrdd

Caboliadau:

Masarn naturiol, pren ceirios, collen Ffrengig, mahogani, eboni. Gorffeniadau penodol i’w harchebu

Yn fach, ysgafn, hawdd ei chludo ac o ansawdd esthetig ac acwstig uchel, crëwyd y Clio gyda’r holl sgiliau rydym wedi eu dysgu  mewn deugain mlynedd o gynhyrchu telynau. Mae’n delyn ddibynadwy dros ben gyda’r mecanwaith diweddaraf a ddefnyddir hefyd yn ein modelau gorau. Mae’n fan cychwyn perffaith i gerddorion sydd megis dechrau, ac mae’r Clio hefyd yn opsiwn delfrydol ar gyfer y telynor proffesiynol sydd am gael offeryn bach ac ysgafn. Mae’r model â seinfwrdd estynedig yn cynnig sain mwy cyfoethog fyth.