The Big Blue 47

The Big Blue 47

Telyn gyngerdd crand electroacwstig

Uchder:185 cm
Pwysau:36 cg
Ystod:47 tant, G00 - C45
Pren:

masarn, a sbriwsen i’r seinfwrdd

Caboliadau:

glas, masarn naturiol, eboni, gwyn, coch, llwyd. Gorffeniadau penodol i’w harchebu

Yn fodern ac arloesol, mae’r Big Blue yn cynnig posibiliadau rhyfeddol. Mae gan bob un o’i 47 tant ei efel ei hun o ansawdd uchel sy’n dal y dirgryniadau’n lân heb sŵn yn weddill. Hefyd gellir cysylltu’r delyn â rac effeithiau sy’n galluogi prosesu sain mewn amser go iawn. Mae’r enw Blue Harp wedi dod yn gyfystyr â’r delyn helaethach. Mae’n derm safonol ar draws holl sfferau cerddorol o jazz a miwsig adlonol i’r avant-garde.