Telynau Ail Law

Rydym weithiau yn gallu cynnig detholiad o delynau ail law o ansawdd da. Mae’r telynau yma fel arfer yn rhai sydd wedi bod allan i rhentu neu telynau sydd wedi ei cymrud mewn fel rhan-gyfnewid.

Nid yw pob telyn sydd yn cael ei hysbysebu ar y dudalen yma yn ein siop felly ffoniwch 02920 620900 am rhagor o fanylion ac i ffeindio mas ble mae’r delyn.

Ar hyn o bryd, mae’r telynau canlynol ar gael ar werth yn ein siop:

Cambria

Telyn werin 34 tant coludd mewn gorffeniad ceirios ar draed bach. Mae’r delyn yn 9 mlwydd oed ac mewn cyflwr da gyda ychydig marciau. Rhagflaenydd y model Telenn yw hi. Yn dod gyda gorchudd llwch ac allwedd tiwnio – £1,950.00 (Lleoliad: Merthyr Tudful)

 

Athena syth

Telyn bedal 47 tant gyda seinfwrdd syth addurniedig mewn gorffeniad du glos.  O 2007 mae’r delyn mewn cyflwr da. Ma na rhai marciau ar y delyn fel byddech yn disgwyl ar delyn o’r oed yma. Gwasanaeth llawn ym Mai 2022.  Yn dod gydag allwedd tiwnio, gorchudd llwch a gorchudd cario trwm (nid un Camac) – £11,500.00