Telynau Ail Law

Rydym weithiau yn gallu cynnig detholiad o delynau ail law o ansawdd da. Mae’r telynau yma fel arfer yn rhai sydd wedi bod allan i rhentu neu telynau sydd wedi ei cymrud mewn fel rhan-gyfnewid.

Nid yw pob telyn sydd yn cael ei hysbysebu ar y dudalen yma yn ein siop felly ffoniwch 02920 620900 am rhagor o fanylion ac i ffeindio mas ble mae’r delyn.

Ar hyn o bryd, mae’r telynau canlynol ar gael ar werth gyda ni:

 

Obermayer Orchestra Aur

Obermayer Orchestra Aur 46 tant gyda seinfwrdd estynedig. O 1957 mae ganddo’r rhif gyfres 208. Yn wreiddiol i gyd ac wedi cael gwasanaeth ym Mehefin 2023. Yn dod gyda gorchuddion llwch a rhai teithio Camac yn ogystal a warant 6 mis – £22,800.00 

Obermayer Empire

Obermayer Empire 47 tant gyda seinfwrdd estynedig. O 1964 mae ganddo’r rhif gyfres 324. Yn wreiddiol i gyd ac wedi cael gwasanaeth ym Mehefin 2023. Yn dod gyda gorchuddion llwch a rhai teithio Camac yn ogystal a warant 6 mis – £26,500.00 

 

Big Blue

Telyn bedal 47 tant trydan-acwstig gyda seinfwrdd estynedig mewn gorffeniad glas. Mae’r delyn yn 10 mlwydd oed a mewn cyflwr da iawn. Mae wedi cael gwasanaeth llawn gan technegwyr Camac o leia unwaith pob blwyddyn. Mae ychydig o marciau bach arni sydd i’w ddiswgyl ar delyn sydd wedi teithio yn aml. Mae’r sain yn acwstig ac yn drydanol yn ardderchog. Yn dod gyda gorchudd llwch, set o orchuddion llawn Camac, allwedd tiwnio, bag offer a peiriant cymhwyso. Cysylltwch am rhagor o fanylion – £20,000.00