Telynau Ail Law

Rydym weithiau yn gallu cynnig detholiad o delynau ail law o ansawdd da. Mae’r telynau yma fel arfer yn rhai sydd wedi bod allan i rhentu neu telynau sydd wedi ei cymrud mewn fel rhan-gyfnewid.

Nid yw pob telyn sydd yn cael ei hysbysebu ar y dudalen yma yn ein siop felly ffoniwch 02920 620900 am rhagor o fanylion ac i ffeindio mas ble mae’r delyn.

Ar hyn o bryd, mae’r telynau canlynol ar gael ar werth gyda ni:

Hermine

Telyn werin 34 tant carbon mewn gorffeniad mahogani ar draed crafanc. Mae’r delyn yma yn 8 mlwydd oed ac mewn cyflwr da iawn. Cafodd wasanaeth ym mis Tachwedd 2023. Yn dod gyda gorchudd llwch, set o orchuddion trwm Camac ac allwedd tiwnio – £1,800.00 

Obermayer Orchestra Aur

Obermayer Orchestra Aur 46 tant gyda seinfwrdd estynedig. O 1957 mae ganddo’r rhif gyfres 208. Yn wreiddiol i gyd ac wedi cael gwasanaeth ym Mehefin 2023. Yn dod gyda gorchuddion llwch a rhai teithio Camac yn ogystal a warant 6 mis – £22,800.00 

Obermayer Empire

Obermayer Empire 47 tant gyda seinfwrdd estynedig. O 1964 mae ganddo’r rhif gyfres 324. Yn wreiddiol i gyd ac wedi cael gwasanaeth ym Mehefin 2023. Yn dod gyda gorchuddion llwch a rhai teithio Camac yn ogystal a warant 6 mis – £26,500.00 

 

Clio

Telyn bedal 44 tant mewn gorffeniad du glos gyda seinfwrdd estynedig wedi ei addurno. Mae’r delyn yn 2 flwydd oed a mewn cyflwr perfaith. Dim ond yn gwerthu oherwydd yr angen am telyn fwy. Yn dod gyda gorchudd llwch, set o orchuddion llawn Camac, allwedd tiwnio, bag offer a peiriant cymhwyso ac 8 mlynedd ar ôl ar y warant. Yn ogystal, mae ganddo pick up wedi adeiladu i mewn efo pre amp – £14,500.00 (Lleoliad: Wells)

 

Athena 

Telyn bedal 47 tant seinfwrdd syth gydag addurn mewn gorffeniad mahogani. Mae’r delyn yma yn 20 mlwydd oed, ond fel newydd, gyda sain cyfoethog, hyfryd. Mae’n dod efo gorchudd ysgafn Camac, gorchudd teithio, bag offer, peiriant cymhwyso ac allwedd tiwnio – £11,500.00 (Lleoliad: Y Bontfaen. Cysylltwch am manylion cyswllt y perchennog)

Big Blue

Telyn bedal 47 tant trydan-acwstig gyda seinfwrdd estynedig mewn gorffeniad glas. Mae’r delyn yn 10 mlwydd oed a mewn cyflwr da iawn. Mae wedi cael gwasanaeth llawn gan technegwyr Camac o leia unwaith pob blwyddyn. Mae ychydig o marciau bach arni sydd i’w ddiswgyl ar delyn sydd wedi teithio yn aml. Mae’r sain yn acwstig ac yn drydanol yn ardderchog. Yn dod gyda gorchudd llwch, set o orchuddion llawn Camac, allwedd tiwnio, bag offer a peiriant cymhwyso. Cysylltwch am rhagor o fanylion – £20,000.00