Telynau Ail Law

Rydym weithiau yn gallu cynnig detholiad o delynau ail law o ansawdd da. Mae’r telynau yma fel arfer yn rhai sydd wedi bod allan i rhentu, wedi bod ar arddangos neu telynau sydd wedi ei cymrud mewn fel rhan-gyfnewid.

Nid yw pob telyn sydd yn cael ei hysbysebu ar y dudalen yma yn ein siop felly ffoniwch 02920 620900 am rhagor o fanylion ac i ffeindio mas ble mae’r delyn.

Ar hyn o bryd, mae’r telynau canlynol ar gael ar werth yn ein siop:

Electro 30

Telyn drydan 30 tant mewn gorffeniad masarnen naturiol glos. Cyflwr ardderchog. Prin a ddefnyddir. Yn dod gydag allwedd tiwnio, coesau, gorchudd cario trwm, tripod ac harnes – £2,750.00

EC Llanera 35

Telyn lifer 35 tant neilon steil De America mewn gorffeniad glas. Cyflwr da iawn arwahan i marc bach gwaelod y seinfwrdd. Yn dod gyda allwedd tiwnio a gorchudd trwm – £1,800.00

Clio

Telyn bedal 44 tant mewn gorffeniad masarnen naturiol glos gyda seinfwrdd estynedig. Ail-law a mewn cyflwr da, gyda rhai marciau. Cafwyd y delyn yma ei gwneud yn arbennig ar gyfer ein cwsmer gyda seinfwrdd Atlantide Prestige masarnen birdseye sy’n creu ton arbennig. Yn dod gydag allwedd tiwnio, gorchudd llwch, bag o offer a set o orchuddion trwm – £8,750.00

Little Big Blue

Telyn bedal electro/acwstig 44 tant mewn gorffeniad masarnen naturiol glos gyda seinfwrdd estynedig wedi ei addurno. Ex-demo, cyflwr ardderchog. Yn dod gydag allwedd tiwnio a daliwr, gorchudd llwch, peiriant cymhwyso a bag o offer, set llawn o orchuddion cario trwm a warant llawn 10 mlynedd – £13,995.00

Athena

Telyn bedal Camac Athena 47 tant gyda seinfwrdd mewn syth mewn cyflwr da iawn. Gorffeniad ceirios gyda addurn ar y seinfwrdd. Yn dod gydag allwedd tiwnio, gorchudd llwch, bag o offer a set o orchuddion trwm- £9,995.00

 

 

 

 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle hon rydych yn cytuno gyda’n defnydd o gwcis.