Ebony Canopée

Ebony Canopée

Telyn Gyngerdd Crand

Uchder:188 cm
Pwysau:41 kg
Ystod:47 tant, G00 – C45
Pren:

Mewnosodiad o eboni Amara Macassar / Diospyros celebica (corff), pefrwydden (seinfwrdd), ffawydden (gwddw a’r gwaelod)

Deunyddiau:

Mewnosodiadau: sycamorwydden a chollen Ffrengig. Manylder mewn mam-y- perl gwyn

Caboliadau:

Eboni

Hanfod celf ac enaid nobl

Tyfodd y Canopée allan o flynyddoedd o ymchwil – cydweithrediad ffrwythlon rhwng ein crefftwyr meistrolgar a Jocelyne Réal. Réal, y “Meilleur Ouvrier de France”, sydd wedi creu campwaith wreiddiol ar ein cyfer. Mae’n cymryd tua chwe mis i wneud y delyn, gyda dros phum mil o rannau unigol. Mae pren prin a mam y perl wrth galon y greadigaeth unigryw hon.

10 years warranty
Rwyf am alluogi cynnwys fideo ac yn cytuno y bydd data'n cael ei lwytho o Google (gweler Polisi Preifatrwydd).