Égérie Syth

Égérie Syth

Telyn Bedal Clasurol

Uchder:188 cm
Pwysau:36 kg
Ystod:47 tant, 00G to 7C / G00 - C45
Pren:

masarn a ffawydd (corff), sbriwsen (seinfwrdd)

Caboliadau:

mahogani, ceirios, cneuen Ffrengig, masarn naturiol, du.
Addurn seinfwrdd yn ddewisol. Gorffeniadau penodol i’w harchebu.

Wyneb sy’n gyfarwydd i chi, mangre yr ydych yn siwr i chi ymweld ag o – mae’r Égérie yn gorwedd yn ddwfn yn nychymyg unrhyw delynor. Mae’r “Années folles” y 1920au wedi ysbrydoli ein hofferyn; eu cariad am y llinellau glân, haniaethol a ffynonellau lluosog y dylanwadau sy’n tanategu ei ffurf osgeiddig a diamserol. Yn syml a modern, gyda seinfwrdd syth neu wedi ymestyn, mae’r Égérie hefyd yn ymestyniad o lwyddiant nodedig ein hystod o delynau Concert Grand. Mae’r ansoddau acwstig hyn, dyfnder y lliw tôn a’r soniarusrwydd dwfn yn gyfuniad o bymtheng mlynedd o ymchwil: er mwyn perffeithio “sain Ffrengig” ein telynau a’u gwneud yn hygyrch i’r nifer fwyaf o bobl heddiw.

10 years warranty