DHC 36 Blue Light

DHC 36 Blue Light

Telyn lifer drydanol, ysgafn a gwisgadwy

Uchder:143 cm
Pwysau:7.5 cg
Ystod:36 tant, A1 - A36
Tantio :

neilon Camac (A1 – D26), weiars bas telyn lifer (C27 – A36)

Deunyddiau:

ffeibr carbon

Caboliadau:

unrhyw liw paent ond i chi ofyn. Gorffeniad “True Fire” (opsiwn)

“Model DHC Camac yw’r offeryn gorau sy’n gallu croesi o gerddoriaeth Geltaidd i roc! Mae’n ddigon ysgafn i’w gwisgo’n gyfforddus yn ystod sioe gyflawn, yn brydferth ar y llwyfan ac yn gyfareddol i gynulleidfaoedd, ac mae’r delyn hon wedi fy ysbrydoli i greu gweithiau newydd i’r theatr gerddorol, ‘In The Wings’, ‘Honey, I Shrunk The Harp!’ ac ‘Electra’s Lyre’ – sy’n defnyddio telyn drydan fel yr unig gyfeiliant. Yn ogystal â’i phwysau ysgafn, a’i golwg rhyfeddol, mae cynhyrchwyr, periannwyr recordio a phobl techneg sain yn y theatrau wedi syrthio mewn cariad â’i sain cyfoethog, llyfn soniarus. I mi, dyma YR offeryn sy’n croesi pob genre yn yr unfed ganrif ar hugain.”

Deborah Henson-Conant