Y Blue 47

Y Blue 47

Telyn bedal electroacwstig

Uchder:185 cm
Pwysau:35 cg
Ystod:47 tant, G00 - C45
Pren:

masarn, a sbriwsen i’r seinfwrdd

Caboliadau:

glas, masarn naturiol, eboni, gwyn, coch, llwyd. Gorffeniadau penodol i’w harchebu

Mae’r Blue 47 yn fersiwn seinfwrdd syth o’n Big Blue 47 a hon oedd y delyn bedal drydan ac awstig gyntaf a gynhyrchwyd erioed! Lansiwyd hi gan Joel Garnier yng Nghynhadledd Telynau’r Byd ym Mharis ym 1990, ble roedd wedi achosi syfrdan ac wedi creu hanes. Mae ei mwyhad glân, dibynadwyedd ac ystod lawn yn ei gwneud yn ddewis ardderchog, fforddiadwy i’r telynor proffesiynol.  Mae’r enw Blue Harp wedi dod i gynrychioli telyn drydan ac mae’n derm safonol yn holl sfferau cerddorol, o jazz i fiwsig adlonol i’r gerddoriaeth newydd mwyaf avant-garde.