Ulysse

Ulysse

Telyn lifer cyngerdd gorau oll

Uchder:128 cm
Pwysau:8.8 cg
Ystod:34 tant, A1 - C34
Tantio :

Alliance © mesur gwerin (A1 –D26), weiars bas lifer (C27 – C34)

Deunyddiau:

ffeibr carbon i’r corff, sbriwsen i’r seinfwrdd

Caboliadau:

du, gwyn, coch, gwyrdd, glas. Gorffeniadau penodol (yn cynnwys liferau) i’w harchebu. Addurniadau seinfwrdd opsiynol

Gwahoddiad i fynd ar siwrnai

Yn dilyn llwyddiant ein hystod o delynau trydan ysgafn iawn, rydym wedi creu telyn lifer sy’n cyfuno ysgafnder eithriadol a chryfder gyda sain o ansawdd cyngerdd. Mae gan ein ‘Ulysse’, sy’n berffaith ar gyfer teithio, seinfwrdd wedi ei gynhyrchu o’r sbriwsen gorau a deunyddiau a ddefnyddir mewn awyrennau yn y rhannau strwythurol. Mae ffeibr carbon yn anhygoel o gryf a sefydlog dan wahanol dymheredd a lefelau lleithder, ac mae pegiau tiwnio titaniwm yn sicrhau gwddf ysgafn a chryf. Daw’r Ulysse â system codi Ischell Box® er mwyn cael mwyhad glân a hawdd.