Art Nouveau Gold

Art Nouveau Gold

Telyn Gyngerdd Crand

Uchder:188 cm
Pwysau:39 cg
Ystod:47 tant, G00 – C45
Pren:

Pren ceirios Ewropeaidd / Cerasus avium (corff), pefrwydden (seinfwrdd), ffawydden (gwddw a’r gwaelod)

Caboliadau:

Euro dyfriog 24-carat

Arbenigedd meistrolgar er mwyn gwasanaethu cerddoriaeth

Telynnau sydd ar y brig sydd wrth galon ein creadigaethau. Mae’r Art Nouveau Gold yn dangos celf ddisglair, unigryw ein crefftwyr meistrolgar. Detholir y pren a’r deunyddiau mwyaf nobl a’r rheiny i’r safon uchaf posibl er mwyn arddangos gosgeiddrwydd motifau yr Art Nouveau, pwysleisio ei llinellau cain a graslon, ac i wneud cyfiawnder â dwyster ac ansawdd y sain. Mae’r offeryn hwn yn ymffrostio mewn dyluniad gwreiddiol gan y cerflunydd ac artist Jean-Bernard Jouteau. Mae pob telyn yn deillio o gyfarfyddiad rhwng meysydd arbenigol, mewn traddodiad hir o ddeheurwydd.

10 years warranty
Rwyf am alluogi cynnwys fideo ac yn cytuno y bydd data'n cael ei lwytho o Google (gweler Polisi Preifatrwydd).