Telynau cyn-demo

Wrth i ni adnewyddu ein stoc rydym yn gwerthu ein modelau demo am bris gostyngedig. Mae’r telynau hyn wedi bod i arddangosfeydd gyda ni ac wedi cael eu chwarae yn ein hystafell arddangos. Maent fel arfer rhwng 6 mis – 2 mlwydd oed ac yn cael eu gwerthu gyda gwarant lawn 10 mlynedd Camac a set o orchuddion teithio trwm (fel arfer £595.00 ychwanegol).

Ar hyn o bryd mae gennym y telynau cyn-demo canlynol ar gael yn ein hystafell arddangos:

Telenn Dwylo Bach

Telyn werin 34 tant coludd ysgafn mewn gorffeniad ceirios. Mae’r delyn yma yn 3 mis oed ac mewn cyflwr ardderchog. Mae gan y Telenn Dwylo Bach tannau sydd wedi eu haddasu’n arbennig ar gyfer bysedd bychain. Yn dod gyda gorchudd llwch, allwedd tiwnio a warant 5 mlynedd – £2,250.00