Telynau cyn-demo

Wrth i ni adnewyddu ein stoc rydym yn gwerthu ein modelau demo am bris gostyngedig. Mae’r telynau hyn wedi bod i arddangosfeydd gyda ni ac wedi cael eu chwarae yn ein hystafell arddangos. Maent fel arfer rhwng 6 mis – 2 mlwydd oed ac yn cael eu gwerthu gyda gwarant lawn 10 mlynedd Camac a set o orchuddion teithio trwm (fel arfer £595.00 ychwanegol).

Ar hyn o bryd mae gennym y telynau cyn-demo canlynol ar gael yn ein hystafell arddangos:

Égérie Syth

Telyn bedal Égérie 47 tant gyda seinfwrdd syth mewn gorffeniad ceirios. Cyflwr perffaith, dim marciau. Yn dod gydag allwedd tiwnio a daliwr, gorchudd llwch, offer a mecanwaith cymhwysiad Camac, set o orchuddion cario trwm a warant llawn 10 mlynedd – £13,995.00

 

Égérie Syth

Telyn bedal Égérie 47 tant gyda seinfwrdd syth mewn gorffeniad cneuen Ffrengig. Cyflwr perffaith, dim marciau. Yn dod gydag allwedd tiwnio a daliwr, gorchudd llwch, offer a mecanwaith cymhwysiad Camac, set o orchuddion cario trwm a warant llawn 10 mlynedd – £13,995.00