Yn dod i fyny

Penwythnos Telynau Camac Caerdydd 9-10 Mawrth 2019

Penwythnos Telynau Camac Caerdydd: ein 4ydd penwythnos Caerdydd ac un arbennig eleni i ddathlu eitn 20fed penblwydd. Manylion llawn i ddilyn yn fuan!

Gŵyl Delynau Caeredin 6 – 10 Ebrill 2019

Gŵyl Delyn Rhyngwladol Caeredin: fel erioed rydym yn edrych ymlaen at arddangos (yn briodol iawn) yn ystafell Ffrengig yr Ysgol Merchiston Castle!

 

 

 

Cynprosiectau

Sesiynau Trio Telyn yng Nghaerdydd

Roeddem wrth ein bodd yn cynnal sesiwn “Trio Telyn”, gyda’r delynores o Gaerdydd Shelley Fairplay.

Yn ystod y gweithdy, cyflwynwyd cyfranogwyr i amrywiaeth o delynau gwahanol gan gynnwys telynau Celtaidd a pedal. Rhoesom delyn gwerin i bawb i’w ddefnyddio trwy gydol y sesiwn, a dysgon nhw sut i eistedd, techneg delyn sylfaenol ac wrth gwrs sut i greu synau hardd! Erbyn diwedd y sesiwn, roedd pawb wedi canfod yr holl nodiadau ar eu telyn, yn chwarae cyfeiliant ynghyd â Shelley, ac yn chwarae alaw ar eu pen eu hunain!

Ar gyfer pawb sydd eisiau chwarae’r delyn, peidiwch ag anghofio bod ein cynllun rhentu telyn yn dechrau o ddim ond £ 60 y mis.


Gweithdai Addysgol Camac

Hydref dwetha roedden ni’n falch iawn i fod yn mynd ar daith efo’r delynores adnabyddus Elinor Bennett ar gyfer cyfres o weithdai i gefnogi Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru. Mewn pump lleoliad ar draws y DU roeddwn yn gweithio efo athro telyn lleol i ddod a diwrnod llawn chwarae ar gyfer telynorion o bob safon tra’n lledaenu’r gair am yr Ŵyl bydd yn digwydd yng Nghaernarfon yn Ebrill 2018. Yn ogystal a gweithio efo Elinor a’r athro lleol roedd hefyd gyfle i drio dewis helaeth o delynau Camac yn ein arddangosfa o delynau Camac oedd yn rhedeg ym mhob digwyddiad.

2000 o filltiroedd yn ddiweddarach, mae’n amser estyn ein gwerthfawrogiad a diolch yn fawr iawn i’n athrawon gwadd – Rohan Platts, Elfair Grug, Llywelyn Jones, Shelley Fairplay a Heather Downie; diolch i bob un o’r telynorion a ddaeth i gymeryd rhan; i Catrin, Nia a’r tîm yng Nghanolfan Gerdd WIlliam Mathias; ac i Delynau Camac Ffrainc am eu cefnogaeth. Hoffem hefyd ddiolch yn arbennig i Elinor
Bennett am ei hysbrydoliaeth, brwdfrydedd a chyfeillgarwch trwy gydol y prosiect. Edrychwn ymlaen at gael eich gweld yng Nghaernarfon.

 

 


Gwyl Caeredin 2017

Rydyn yn arddangos yng Ngwyl Delynau Rhyngwladol Caeredin bob blwyddyn – fel mae’n digwydd yn yr ystafell Ffrangeg yn Ysgol Castell Merchiston! Eleni roedd yn fraint enill tender i gyflawni chwech telyn lifer i’r Clarsach Society. Mae’r telynau yma yn cael ei ddefnyddio ar gyfer system llogi y Clarsach Society.


Penwythnos Telynau Camac Caerdydd 2017 

Roedd ein trydydd Penwythnos Telynau Camac Caerdydd yn llwyddiant aruthrol! Eleni, croesawon Deborah Henson-Conant – yr ysbrydoliaeth tu ol i’n telyny electro DHC Blue Light. Fe fwynhaon ni hefyd cyngherddau a gweithdai gan Eleanor Turner, Tara Minton, Gabriella Dall’Olio, Ben Creighton-Griffiths a Shelley Fairplay. Fe ymuno ni hefyd gan Jakez François, Enric De Anciola a Helen Leitner o Camac Ffrianc, gyda arddangosfa arebnnig ac cyweirio a ddim gan Telynau Camac. 

 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle hon rydych yn cytuno gyda’n defnydd o gwcis.