Athena Estynedig

Athena Estynedig

Telyn Gyngerdd

Uchder:185 cm
Pwysau:36 cg
Ystod:47 tant, G00 - C45
Pren:

masarn, a sbriwsen i’r seinfwrdd

Caboliadau:

masarn naturiol, pren ceirios, mahogani, eboni. Gorffeniadau penodol i’w harchebu

Serch eu maint, nid ystyrir telynau pedal Camac yn fodelau i fyfyrwyr yn unig. Maent yn offerynau o’r radd flaenaf ar gyfer proffesiynolwyr, amaturiaid a myfyrwyr fel ei gilydd. Un o’r telynau sy’n gwerthu orau yw’r Athena sy’n cynnig ansawdd a gwerth ardderchog. Mae fersiwn seinfwrdd estynedig yr Athena yn boblogaidd iawn oherwydd cyfoeth ei sain a’i gallu i dreiddio ymhell.

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle hon rydych yn cytuno gyda’n defnydd o gwcis.